Đóng góp ý kiến

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Khi người bệnh hoặc thân nhân người bệnh gặp vấn đề cần giải quyết khẩn cấp hoặc bức xúc cần phản ánh hoặc khen ngợi bệnh viện, vui lòng liên hệ đường dây nóng như sau:

  1. Số điện thoại đường dây nóng bệnh viện và giám đốc: 083 9999 910.
  2. Số điện thoại đường dây nóng Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh: 096 7771010.
  3. Số điện thoại đường dây nóng Bộ Y Tế: 1900 9095.