BVXA – CHUYỆN HY HỮU: BỆNH NHÂN BỊ HẠT CHÀ LÀ ĐÂM THỦNG RUỘT