BVXA – CỤ ÔNG THOÁT TÌNH TRẠNG CHÓNG MẶT, Ù TAI DO HẸP ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN