BVXA – CỨU NỮ BỆNH NHÂN BỊ LÓC GẦN HẾT DA ĐẦU DO TÓC CUỐN VÀO MÁY DỆT