BVXA – HẠNH PHÚC VÌ BỆNH NHÂN THOÁT CHẾT SAU NHỒI MÁU CƠ TIM NGUY KỊCH