BVXA – LỄ CÚNG ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG TRUNG TÂM UNG THƯ KỸ THUẬT CAO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á