BVXA – MẤT NGỦ, ĐAU ĐẦU DỮ DỘI DO VỠ TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO