BVXA – PHẪU THUẬT KHỐI U TRUNG THẤT “KHỔNG LỒ” XÂM LẤN RỘNG Ở ĐỈNH LỒNG NGỰC