BVXA-VL: ĐỘT NGỘT NGẤT XỈU TRÊN ĐƯỜNG VÌ BỊ ONG ĐỐT