BVXA – VL: HAI GIỜ CĂNG THẲNG CỨU SỐNG BỆNH NHÂN “DẠ DÀY NGẬP MÁU”