BVXA – VL: TRIỂN KHAI KỸ THUẬT MỚI: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY