HỘI THẢO: PHÒNG NGỪA VÀ PHÁT HIỆN SỚM BỆNH LÝ BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG