BVXA – 5 GIỜ THỰC HIỆN CA PHẪU THUẬT KHÓ GIÚP BỆNH NHÂN LAO CỘT SỐNG ĐI LẠI DỄ DÀNG