BVXA – BỆNH NHÂN UNG THƯ GAN ĐƯỢC PHẪU THUẬT LOẠI BỎ KHỐI U GAN KHỦNG