BVXA – CHÀO MỪNG NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, PHÒNG KHÁM HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG