BVXA – CỨU SỐNG VÀ PHỤC HỒI GẦN NHƯ HOÀN TOÀN CHO BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO TRONG VÒNG 24H