BVXA – HÍT SẶC PHẢI LÒ XO ĐỒ CHƠI, MỘT BÉ NHỎ SUÝT CHẾT