BVXA – HỘI THẢO: PHÁT HIỆN – PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ SỎI NIỆU