BVXA – LIÊN TIẾP PHẪU THUẬT LẤY KHỐI U NÃO CHO 3 BỆNH NHÂN TRONG CƠN ĐAU ĐẦU NGUY KỊCH