BVXA – THÊM LỰA CHỌN CHO BỆNH NHÂN SỎI THẬN: ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN BẰNG MÁY SOI MỀM – KỸ THUẬT ÍT XÂM HẠI, HIỆU QUẢ CAO.