BVXA – THAY KHỚP HÁNG BẰNG KỸ THUẬT MỚI, KHÔNG CẦN CẮT CƠ, BỆNH NHÂN CÓ THỂ ĐI LẠI NGAY HÔM SAU