BVXA – VL: ĐOẠN NHỦ TIẾT KIỆM DA – TÁI TẠO VÚ TỨC THÌ BẰNG VẠT LD ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ TRÁI