BVXA – VL: LIÊN TỤC CỨU SỐNG 2 BỆNH NHÂN BỊ ĐÂM THỦNG TIM, PHỔI TRONG ĐÊM