BVXA – VL: LỔ THỦNG DẠ DÀY 2 CM VÌ LẠM DỤNG THUỐC TRỊ ĐAU KHỚP