BVXA – VL: THAY KHỚP HÁNG 2 BÊN CÙNG LÚC CHO BỆNH NHÂN NỮ 55 TUỔI