BVXA – VL: BÉ TRAI 7 TUỔI BIẾN DẠNG XƯƠNG CÁNH TAY VÌ TỰ BÓ “LÁ THUỐC” SAU TÉ GÃY