MỘT NAM THANH NIÊN GÃY CỔ, SUÝT LIỆT TỨ CHI VÌ BẤT NGỜ NGÃ LỘN NHÀO XUỐNG ĐƯỜNG KHI ĐANG CHẠY XE MÁY.