Hội nghị KHKT

Hội Nghị Khoa học kỹ thuật

23/11/2023
06

CHUYÊN ĐỀ: BỆNH LÝ GLAUCOMA

Chương trình Hội thảo chuyên môn khoa học kỹ thuật hệ thống Bệnh viện Xuyên Á: ✍ CHUYÊN ĐỀ: BỆNH LÝ GLAUCOMA 💡Thời gian: Thứ 5, […]
01

CHUYÊN ĐỀ: TĂNG HUYẾT ÁP ẨN DẤU VÀ BIẾN CHỨNG CƠ QUAN ĐÍCH

Hội thảo chuyên môn khoa học kỹ thuật được diễn ra mỗi tuần tại hệ thống Bệnh viện Xuyên Á: ✍ CHUYÊN ĐỀ: TĂNG HUYẾT ÁP […]
5

CHUYÊN ĐỀ: KIỂM SOÁT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH THÂN MẠN

Hội thảo chuyên môn khoa học kỹ thuật được diễn ra mỗi tuần tại hệ thống Bệnh viện Xuyên Á: ✍ CHUYÊN ĐỀ: KIỂM SOÁT ĐÁI […]
6

CHUYÊN ĐỀ: SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

Chương trình Hội thảo chuyên môn khoa học kỹ thuật hệ thống Bệnh viện Xuyên Á: ✍ CHUYÊN ĐỀ: SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE BCV: BS. Trần […]
5

CHUYÊN ĐỀ: TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ

Chương trình Hội thảo chuyên môn khoa học kỹ thuật hệ thống Bệnh viện Xuyên Á: ✍ CHUYÊN ĐỀ: TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ BCV: BS. […]
aadae82268e0bcbee5f1

CHUYÊN ĐỀ: PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ THOÁI HOÁ CỘT SỐNG

Chương trình Hội thảo chuyên môn khoa học kỹ thuật hệ thống Bệnh viện Xuyên Á: ✍ CHUYÊN ĐỀ: PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ […]
5

CHUYÊN ĐỀ: KIỂM SOÁT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH THÂN MẠN

Thông báo Hội thảo chuyên môn khoa học kỹ thuật được diễn ra mỗi tuần tại hệ thống Bệnh viện Xuyên Á: ✍ CHUYÊN ĐỀ: KIỂM […]