Cơ Sở Thực Hành Theo Nghị Định 111

CƠ SỞ THỰC HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH 111

Công văn: 1346/TB-SYT ngày 17/3/2021 về việc Thông báo về công bố Bệnh viện Xuyên Á đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ, lần 1.

Cong bo nghi dinh 111 - syt 1

Cong bo nghi dinh 111 - syt 2

 

Bệnh Viện Xuyên Á Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ.

Cong bo nghi dinh 111

 

Tải toàn bộ công văn: 1346/TB-SYT ngày 17/3/2021 về việc Thông báo về công bố Bệnh viện Xuyên Á đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ, lần 1.