Quy trình kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân

QUY TRÌNH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

Với đội ngũ đông đảo gần 700 điều dưỡng và kỹ thuật viên, Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á tổ chức hệ thống điều dưỡng một cách bài bản, nhằm chăm sóc phục vụ người bệnh một cách tốt nhất.

kiem-tra-thao-tac-dieu-duong

Các điều dưỡng viên đều thường xuyên được đào tạo, kiểm tra từ chuyên môn đến thái độ làm việc và giao tiếp với bệnh nhân. Không chỉ giỏi về chuyên môn, mà mỗi điều dưỡng viên còn phải thấm nhuần tôn chỉ làm việc “chăm chút từ những việc nhỏ nhất”. Bởi vì chỉ khi quan tâm, tạo sự thoải mái tin tưởng đối với người bệnh, thì quá trình chăm sóc điều trị mới đạt hiệu quả tốt nhất.

Dieu-duong-buong-benh

Bên cạnh áp dụng rất thành công quy trình điều dưỡng buồng bệnh, Phòng Điều Dưỡng BVXA còn thường xuyên cập nhật các quy trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem các quy trình chăm sóc bệnh nhân BVXA tại đây.