THÔNG TIN THUỐC

 

Khoa Dược BVXA với vai trò cầu nối giữa bệnh nhân và bác sĩ. Không những cung cấp thuốc, vật tư, mà khoa còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực dược.

Định kỳ, khoa Dược cung cấp, cập nhật các thông tin hữu ích về lĩnh vực dược tại Bệnh viện:

Xem thông tin thuốc quý 1 tại đây.

Xem thông tin thuốc quý 2 tại đây.

Xem thông tin thuốc quý 3 tại đây.

Xem thông tin thuốc quý 4 tại đây.