BỆNH VIỆN TƯ NHÂN ĐẦU TIÊN TẠI TP.HCM CHÍNH THỨC CÓ TÊN TRÊN BẢN ĐỒ GHÉP TẠNG QUỐC GIA