BVXA TÂY NINH – PHẪU THUẬT LẤY CÂY KIM ĐÂM XUYÊN NGÓN TAY