KHẨN CẤP MỞ RỘNG KHU ĐIỀU TRỊ COVID-19 CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ BỆNH NHÂN