BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á – LONG AN TUYỂN DỤNG QUY MÔ LỚN ĐỂ CHUẨN BỊ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG