BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á TÂY NINH CHÍNH THỨC TIẾP NHẬN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TỪ NGÀY 04/08/2020