BVXA – ĐIỀU TRỊ DỨT ĐIỂM U VÚ LÀNH TÍNH KHÔNG CẦN PHẪU THUẬT VỚI SỰ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG (VABB)