BVXA – BÉ TRAI 7 TUỔI BỊ ĐAU MỎI CHÂN LÂU NGÀY, ĐI KHÁM PHÁT HIỆN HOẠI TỬ CHỎM XƯƠNG ĐÙI