Kỳ 9: Giãn tĩnh mạch chân – Bệnh có thể gây tử vong