BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á TP.HCM: LIÊN TIẾP THÀNH CÔNG PHẪU THUẬT ĐẶT STENT GRAFT 2 CAS PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ