BỆNH VIỆN XUYÊN Á TÂY NINH TIẾP NHẬN HƠN 1000 BỆNH NHÂN CHỈ TRONG 3 TIẾNG ĐẦU TIÊN TIẾP NHẬN KHÁM!