BVXA – HỆ THỐNG BVXA TỔ CHỨC HỘI THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5