BVXA – VL: NIỀM VUI KHỎI BỆNH CỦA CÔ GÁI SỐNG CHUNG VỚI CƯỜNG GIÁP 23 NĂM