BVXA – VL: ỨNG DỤNG KĨ THUẬT CHUYÊN SÂU CỨU SỐNG BỆNH NHÂN BỊ CHÈN ÉP TIM DO TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM