HỘI THẢO: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO & TẬT KHÚC XẠ