CHÚC MỪNG CON GÁI ĐẦU LÒNG CỦA BVXA TÂY NINH 4/8/2020 – 3kg